Хангайн бүс

Энэ бүсэд Дархан-Уул, Орхон, Сэлэнгэ, Булган, Хөвсгөл, Төв гэсэн зургаан аймгийн 40 гаруй сум, суурин газрыг хамарсан ШТС, агуулах, лаборатори, шатахуун тээврийн автобаазуудтайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна.


САЛБАРУУДЫН ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
  Нефть хангамжийн салбар
Дархан Орхон Хөвсгөл
Салбарын хаяг Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 3-р баг, өөрийн байр Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Оюут баг Хөвсгөл аймаг, Мөрөн хот
Салбарын утас 7037-7152 7035-5697 7038-4238