Өмнөд бүс

Энэ бүсэд Дорноговь, Говь-Сүмбэр, Дундговь, Өмнөговь гэсэн дөрвөн аймгийн 30 гаруй сум, суурин газрыг хамарсан ШТС, агуулах, лаборатори, шатахуун тээврийн автобаазтайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна.


САЛБАРУУДЫН ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
  Нефть хангамжийн салбар
Дорноговь Говь-Сүмбэр Дундговь Өмнөговь
Салбарын хаяг Дорноговь аймаг, Сайншанд сум Говь-Сүмбэр аймаг, Сүмбэр сум Дундговь аймаг, Сайнцагаан сум Өмнөговь аймаг, Даланзадгад сум
Салбарын утас 02522-42359 7054-3154 7059-3859 7053-2555