Улаанбаатар

Улаанбаатар хотод нийт 40 Шатахуун түгээх станц, газрын тосны бүтээгдэхүүний Улсын итгэмжлэлтэй “Шинэ Толгойт” агуулах, лаборатори, “Улаанбаатар” авто бааз ажиллаж байна.