Баруун бүс

Энэ бүсэд Говь-Алтай, Завхан, Ховд, Увс, Баян-Өлгий гэсэн таван аймгийн 91 гаруй сум, суурин газрыг хамарсан ШТС, агуулах, лаборатори, шатахуун тээврийн автобаазтайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна.


САЛБАРУУДЫН ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
  Нефть хангамжийн салбар
Говь-Алтай Завхан Ховд Увс Баян-Өлгий
Салбарын хаяг Говь-Алтай аймгийн Есөнбулаг сумын Жаргалант баг Завхан аймаг, Улиастай сум, Жинст баг өөрийн байр Ховд аймаг Жаргалант сум, Өөрийн байр Увс аймаг Улаангом сум 5-р баг гашууны гол өөрийн байр Баян-Өлгий аймаг, Өлгий хот, Өөрийн байр
Салбарын утас 7048-4830,
7048-3630
7046-2190,
7046-3849
7043-2003,
7043-3837
7585-0582,
7585-0581
7042-2267,
7042-2002