Сайт сервис

Шатахуун хангамжийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах

Хэрэглэгчийн ажлын талбарт газрын тосны бүтээгдэхүүн хадгалах сав барих, тоног төхөөрөмж суурилуулах, техникийн засвар үйлчилгээ хийх

Газрын тосны бүтээгдэхүүний нөөц хадгалж, хямрал эрсдэлээс сэргийлэх боломж олгох

Газрын тосны чиглэлээр мэргэжлийн сургалт, зөвлөгөө өгөх 

Шатахууны чанарыг зөөврийн лабораториор баталгаажуулах

7/24 түгээлтийн баг - Өндөр нарийвчлал бүхий хэмжих тоолууртай, зориулалтын автоцистернээр уул уурхайн машин, механизмыг шатахуунаар цэнэглэх

 


Бизнес хамтын ажиллагааны газар

Утас: 9910 4359, 8805 1678

И-мэйл: sales@petrovis.net


БӨӨНИЙ БОРЛУУЛАЛТЫН СҮЛЖЭЭ