Энгийн шатахуун

Манай компани нь тухайн орон нутгийн хэрэгцээнд тулгуурлан А80, Аи92, Аи95, Аи98, өвөл болон зуны дизель түлш түгээж байна.

Харин Улаанбаатар, Дархан, Эрдэнэт хотын бүх шатахуун түгээх станцад Евро 5 стандартын Аи95, Аи98, өвөл болон зуны дизель түлш борлуулж байна.


dtБид өвлийн ба зуны зориулалттай 2 төрлийн дизель түлшийг хэрэглэгчдэд борлуулж байна. Зуны түлш нь -15˚С, өвлийн түлш -25˚С хэмд тус тус булингартаж эхэлдэгийг анхааран хэрэглээгээ зохицуулна уу. 

80А-80 маркийн бензинийг 8 хүртэл шахалтын карбюраторт хөдөлгүүртэй автомашинд хэрэглэнэ.

92

Аи-92 нь 8-12 ба түүнээс дээш шахалтын зэрэгтэй сүүлийн үеийн карбюраторт хөдөлгүүрт хэрэглэнэ.