MOBIL DELVAC MX 15W40

MOBIL DELVAC MX 15W40

Дизель хөдөлгүүрийн тос

Ангилал
  • АРI  – CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SJ/SL 
  • SAE – 15W40

Шинж чанар
  • Царцах хэм:                                                          -330С 
  • Ноцох хэм:                                                           2400С 
  • Зууралдангийн индекс:                                        138
  • Кинематик зууралданги 1000С-т, мм2/с:        14,2 

Савлагаа: 20л, 200л, 2000л

© 2022 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. ПЕТРОВИС ХХК