Ахуйн хэрэглээний хийн түлш

Орчин үеийн нийтийн орон сууцанд мөн дэд бүтцийн төвлөрсөн системээс алслагдмал амины орон сууц, нийтийн байр, үйлдвэр, үйлчилгээний газруудын цахилгаан, дулаан, халуун ус, эрчим хүчний асуудлыг хийн хангамжийн бие даасан систем нэвтрүүлэн хялбар шийдэх боломжтой юм.

Хийн хангамжийн бие даасан системийн давуу тал:

  • Төвийн эрчим хүчнээс хараат бус тасралтгүй хэрэглээ,
  • Тоолуурын систем бүхий хэрэглээний хяналт, хэмнэлттэй түлш,
  • Мэргэжлийн байгууллагын угсралт холболт, засвар үйлчилгээ,
  • Аюулгүй байдлыг бүрэн хангасан аюулгүй дохиолол,
  • Ая тухтай, эрүүл орчинг бүрдүүлсэн, хэрэглэхэд хялбар, цэвэр эрчим хүч

© 2022 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. ПЕТРОВИС ХХК