Mobil Delvac MX 10W30

Mobil Delvac MX 10W30

Дизель хөдөлгүүрийн шинэ тос

Ангилал
  • АРI  – CI-4 CH-4 CG-4 SL
  • SAE – 10W30

Шинж чанар
  • Царцах хэм:                                                        -360С
  • Ноцох хэм:                                                         2260С
  • Зууралдангийн индекс:                                      138
  • Кинематик зууралданги 1000С-т, мм2/с:       14,2
  • Хувийн жин 1500С-т, мм2/с:                             0,87​​​​​​​

 


Савлагаа: 1л, 4л, 6л, 200л

© 2022 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. ПЕТРОВИС ХХК