Mobil Super 1000 5W30

Mobil Super 1000 5W30

Хөдөлгүүрийн тос

Ангилал
  • АРI  – SN, SM, SL, SJ
  • SAE – 5W30

Шинж чанар
  • Царцах хэм:                                                       -390С
  • Ноцох хэм:                                                        2140С
  • Зууралдангийн индекс:                                     163
  • Кинематик зууралданги 1000С-т, мм2/с:      10,7

Савлагаа: 1л, 4л, 200л

© 2022 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. ПЕТРОВИС ХХК