MOBILUBE LS 85W90

MOBILUBE LS 85W90

Механик хүч дамжуулах ангийн тос

Ангилал
  • АРI  – GL-5, ZF TE-ML 05C/12C/16E  
  • SAE – 85W90

Шинж чанар
  • Царцах хэм:                                                       -360С
  • Ноцох хэм:                                                        2160С
  • Зууралдангийн индекс:                                     100
  • Кинематик зууралданги 1000С-т, мм2/с:       15.3

Савлагаа: 20л

© 2022 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. ПЕТРОВИС ХХК