Ядуурлын эсрэг хамтдаа сан

A- A A+
Ядуурлын эсрэг хамтдаа сан

Манай компани Монгол улсын Засгийн Газрын ядуурлын эсрэг уриалгыг дэмжиж, хийж бүтээх хүсэл эрмэлзэлтэй, амьжиргааны түвшин доогуур иргэдэд хувийн бизнесээ эхлүүлэхэд нь туслах зорилгоор сургалт зөвлөгөө өгөх, улмаар санхүүжилт олгох зорилгоор 2005 онд “Ядуурлыг эсрэг хамтдаа сан”-г санаачлан үүсгэн байгуулсан. Сангийн хүрээнд Петровисийн борлуулсан шатахууны нэг литр тутмаас 20 төгрөгийн хуримтлал үүсгэн, амьжиргааны түвшин доогуур ч бизнесээ эхлүүлэх хүсэлтэй иргэдээс ирүүлсэн төслийг жил бүр шалгаруулан санхүүжүүлж байв.