card

Мэдээ мэдээлэл

Бид орон даяар салбар нэгжтэй, үндэсний хэмжээнд тэргүүлэгч компани болохын хувьд бүх аймаг, сум суурин бүрт байрших өөрийн салбар, нэгжээр дамжуулан иргэд, хэрэглэгчдэдээ чанартай бүтээгдэхүүн үйлчилгээг шуурхай хүргэн ажиллаж байна.