card
/

Бүтээгдэхүүн үйлчилгээ

Петровис хөгжил түгээнэ

Бид орон даяар салбар нэгжтэй, үндэсний хэмжээнд тэргүүлэгч компани болохын хувьд бүх аймаг, сум суурин бүрт байрших өөрийн салбар, нэгжээр дамжуулан иргэд, хэрэглэгчиддээ чанартай бүтээгдэхүүн үйлчилгээг шуурхай хүргэн ажиллаж байна.
Бусад мэдээлэл
Бусад мэдээлэл

Салбар компаниуд