Түймрийн голомт дээр

A- A A+
Түймрийн голомт дээр

Бид байгалийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, онцгой нөхцөл байдлын дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор ОБЕГ-т эд материал тэр дундаа гал унтраах багаж хэрэгслийг тогтмол хандивладаг. Үүний нэг жишээ гэвэл, 2017 онд Монгол улсын хэмжээнд хуурайшилтаас үүдсэн ой хээрийн түймэр ихээр гарч байгаль орчинд үлэмж хэмжээний хохирол учирсан. Үүнтэй холбоотойгоор тухайн үед ой хээрийн түймэрт ихээр өртсөн Булган, Төв, Сэлэнгэ аймгийн ОБЕГ-уудад цаашид ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэхэд нь зориулж тус бүр 10.0 сая төгрөг буюу нийт 30.0 сая төгрөгийг хандивласан юм.