Дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэн ажиллав

A- A A+
Дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэн ажиллав

Бид хүний ажиллагааг хөнгөвчилсөн, байгаль орчинд ээлтэй, аюулгүй ажиллагааг бүрэн хангасан, орчин үеийн техник, технологи, тоног төхөөрөмжийг нэвтрүүлэх томоохон төслүүдийг газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах, шатахуун түгээх, станцууддаа амжилттай хэрэгжүүлээд байна.