Шилдэг татвар төлөгч

A- A A+
Шилдэг татвар төлөгч

Манай хамт олон улс орны өмнө хүлээсэн үүргээ ямагт ухамсарлан татвар, хураамж, шимтгэлээ хуулийн дагуу цаг хугацаанд нь төлж улсын төсвийн бүрдүүлэлтэд хувь нэмрээ оруулж, “ Найдвартай татвар төлөгч”-өөр удаа, дараа шалгарсаар ирсэн нь нийгмийн хариуцлагатай байж, улс орны өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлж буйн илрэл юм.